原料采购频道 综合频道 药品招商频道 器械招商频道 English
搜索模块加载中...... 我要发布供应信息
当前位置:原料频道首页 > 供应信息 > 供应产品详细信息  
[供应]无水哌嗪 浏览人数:数据获取中... 我要求购此产品

产品名称: 无水哌嗪 企业名称: 上海金锦乐实业有限公司一部
英文名称: 地  址: 上海市中山北路2052号13楼
质量标准: 优级纯GR 99.5(%) 邮  编: 200063
包装规格: 25KG/件 联系电话: 021-52915085、62110160、52916279、52917279、52916039、52913001、62140800
CAS  号: 110-85-0 传  真: 021-52915163
参考价格: 面议 E-mail: jjlchem@jjlchem.com
数  量: 网  址: www.jjlchem.com
产地货期: 联 系 人: 黄小姐
产品类型: 化工中间体 职  务:
有效日期: 长期有效 企业性质:
注:本站不能保证所有信息的真实性,请谨慎采用,风险自负。如发现虚假信息,请您 点击举报

该公司其他产品
醋酸乙酯 | 醋酸异丙烯酯 | 醋酸异丙酯 | 醋酸异丁酯 | 醋酸异戊酯 | 醋酸正丙酯 | 醋酮 | 醋酰胺 | 萃取剂N-503 | 大苏打 | 单甘酯 | 丹宁酸 | 单硬脂酸甘油酯 | 蛋氨酸 | 氮酮 |  | 碘苯  | 碘仿(三碘甲烷)  | 碘化钾 | 碘化钠 | 碘酸钾 | 吊白块 | 丁醇 | 丁二酸 | 丁二酸二甲酯 | 丁二酸二乙酯 | 1,4-丁炔二醇 | 丁酮 | 丁酰氯 | 冬青油 | 对氨基苯酚 | 对氨基苯磺酸钠 | 对氨基苯乙醚 | 对氨基水杨酸 | 对氨基水杨酸钠 | 对苯二胺 | 对苯二酮 | 对二甲苯 | 对二氯苯 | 对氟苯磺酰氯 | 对甲苯酚 | 对甲苯磺酸钠 | 对甲苯磺酰氯 | 对甲酚 | 对甲基苯磺酸 | 对甲基苯甲醛 | 对甲氧基苯酚 | 对甲氧基苯甲醛 | 对氯苯酚 | 对氯甲苯 | 对羟基苯胺 | 对羟基苯甲醚 | 对氰基氯苄 | 对叔丁基苯酚 | 对叔丁基邻苯二酚 | 对叔辛基苯酚 | 对特辛基苯酚 | 对硝基苄溴 | 对溴甲苯 | 多亚乙基多胺 | 二苯甲醇 | 二苯醚 | 二苯酮 | 二丙二醇 | 二丙酮醇 | 二丁基胺 | 二丁基二月桂酸锡 | 二乙二醇(二甘醇) | 二乙二醇二甲醚 二甘醇二甲醚,双(2甲氧基乙基)醚 | 二甘醇乙醚 | 二甲氨基丙胺 | 二甲氨基乙醇 | 二甲胺 | 二甲胺盐酸盐 | 二甲苯 | 二甲基苯胺 | 二甲基砜 | 二甲基乙醛 | 二甲酮 | 二硫代羧酸二甲酯 | 二硫化钼 | 二硫化碳 | 二氯化锡 | 二氯乙酰氯 | 二羟甲基丙酸 | 二氧化硫脲 | 二乙氨基乙醇 | 二乙二醇二丁醚 | 二乙二醇二乙醚 | 二乙二醇甲醚 | 二乙二醇乙醚 | 二乙基羟胺 | 二乙烯酮 | 二异丙胺 | 二异丙醚 | 二月硅酸二丁基锡 | 泛酸钙 | 呋喃甲醇 | 呋喃甲醛 | 氟乙酸甲酯 | 氟乙酸乙酯 | 富马酸(顺酐) | 富马酸二甲酯 | 富马酸酐 | 干酪素 | 甘宝素 | 甘醇酸 | 铬酸 | 铬酸酐 | 庚醇 | 庚酰氯 | 枸橼酸  | 枸橼酸钠 | 三乙烯二胺(固胺) | 固体甲醛 | 硅酸乙酯 | 硅油 | 癸二酸 | 正癸酸 | 胡萝卜酸 | 吐氏酸 | 过硫酸铵 | 过硫酸钾 | 过硫酸钠 | 过氧二苯甲酰 | 过氧化二异丙苯DCP | 海藻酸钠 | 含氢硅油 | 褐藻酸钠 | 丁二酸 (琥珀酸) | 丁二酸酐(琥珀酸酐)  | 环己胺 | 环己醇 | 环己六醇 | 环己酮  | 环己烷 | 环己烯 | 环戊酮 | 环戊烯 | 环氧大豆油 | 环氧氯丙烷 | 荒酸二甲酯 | 磺胺胍 | 磺胺脒 | 磺基水杨酸 | 磺酸 | 己内酰胺 | 季戊四醇 | 茴香醚 | 肌醇 | 肌醇六磷酸 | 甲苯 | 甲苯二异氰酸酯 | 甲醇 | 甲醇钠(固体) | 甲醇钠液体 | 甲磺酰氯 | 甲基苄胺 | 2-戊酮(甲基丙基甲酮)  | 甲基丙烯酸羟丙酯 | 甲基丙烯酸羟乙酯 | 甲基丙烯酸十八酯 | 甲基丙烯酸十四酯 | 甲基丙烯酸缩水甘油醚 | 甲基丙烯酰胺 | 甲基环己烷 | 甲基腈 | 甲基叔丁基甲醚 | 甲基四氢苯酐 | 甲基纤维素 | 甲硫氨酸 | 甲酸乙酯 | 甲氧基苯 | 钾硼氢 | 间氨基苯酚 | 间苯二胺 | 间苯二甲酸二乙酯 | 间苯三酚 | 间二氮茂 | 间羟基苯胺 | 间钛酸 | 焦性儿茶酚 | 芥酸 | 芥酸酰胺 | 金属钠 | 精萘 | 工业萘 | 精对苯二甲酸 | 净洗剂 | 酒石酸钾钠 | 聚丙烯酰胺 | 聚氧化乙烯 | 乙烯基吡咯烷酮 | 聚乙烯醇 | 均苯四甲酸二酐 | 均三甲苯 | 咔唑 | 卡普隆 | 开口剂 | 抗氧剂BHT | 苦杏仁酸 | 酪蛋白朊 | 邻氨基苯酚 | 邻苯二胺 | 邻苯二酚 | 邻苯二甲酸二甲酯(DMP) | 邻苯二甲酸二烯丙酯 | 邻苯二甲酸二乙酯(DEP) | DINP(邻苯二甲酸二异壬酯) | 邻二甲苯 | 邻甲苯胺 | 邻甲氧基苯酚 | 邻氯苯甲醛 | 邻氯苯甲酸 | 邻羟基苯甲酸 | 邻羟基苯甲酸苯酯 | 邻钛酸二甲酯 | 邻酞酸二乙酯 | 邻溴甲苯 | 邻乙氧基苯甲酰氯 | 磷酸 | 磷酸伯氨喹(伯氨喹啉) | 磷酸三丁酯 | 磷酸三乙酯 | 硫代尿素 | 硫化锌 | 硫柳酸 | 硫氰化钠 | 硫氰酸钠 | 硫酸二乙酯 | 硫酸镍 | 硫酸亚锡 | 硫辛酸 | 六甲基磷酰三胺 | 六亚甲基四胺 | 六氯乙烷 | 六偏磷酸钠 | 六氢苯胺 | 哌啶(六氢吡啶) | 六氢化苯 | 六水哌嗪 | 六五哌嗪 | 六亚甲基二异氰酸酯 | 氯化钯 | 氯苯(氯化苯)  | 氯化苯磺酰 | 氯化苄 | 氯化钙 | 氯化石蜡 | 氯化亚砜 | 氯甲酸苄酯 | 铝镍合金粉 | 氯乙酸甲酯 | 氯乙酸乙酯 | 氯乙酰氯 | 马来酸 | 马来酸二丁酯 | 马来酸酐 | 马日夫盐 | 吗啉 | 没食子酸 | 没食子酸丙酯 | 咪唑 | 木密醇 | 钼酸铵 | 钠硼氢 | 尼泊金丙酯 | 尼泊金丁酯 | 尼泊金乙酯 | 鸟苷 | 尿苷 | 尿囊素 | 柠檬酸铵 | 柠檬酸钠 | 柠檬酸铁铵 | 牛磺酸 | 偶氮二异庚腈 | 硼氢化钾 | 硼氢化钠 | 硼酸三丁酯 | 癸二酸/皮脂酸 | 偏苯三酸酐 | 偏苯三酸酐三辛酯 | 漂白粉 | 苹果酸 | 葡萄糖酸钠 | 羟丙基甲基纤维素 | 羟基丁二酸 | 羟基硅油 | 羟基乙酸 | 羟甲基纤维素 | 羟乙基纤维素 | 羟乙基乙二胺 | 氢化钠 | 氢硫基乙酸 | 氢溴酸 | 氢氧化钙 | 氢氧化钾 | 氢氧化铝 | 氢氧化钠 | 氰基胍 | 氰乙酸甲酯 | 氰乙酸乙酯 | 巯基乙酸异辛酯 | 全氯乙烷 | 壬二酸 | 壬基酚 | 溶剂油 | 肉桂醛 | 乳化剂 | 乳酸 | 乳糖 | 噻吩 | 噻吩乙胺 | 三苯基磷 | 三丁基氯化锡 | 三氟醋酐 | 三氟化硼乙醚 | 三氟乙醇 | 三氟乙酸 | 三甘醇 | 三甲胺盐酸 | 三甲基碘硅烷 | 三甲基氯硅烷 | 三甲基氢醌 | 三甲基溴硅烷 | 三甲基一氯硅烷 | 三甲氧基苯甲醛 | 三聚甲醛 | 三聚氰胺 | 三聚乙醛 | 三磷酸甘油酯 | 三氯乙烯 | 三羟甲基丙烷 | 三溴甲烷 | 三氧化二锑 | 三乙烯四胺 | 三硬脂酸甘油酯 | 三正丁胺 | 山梨醇粉 | 山梨醇液 | 山梨酸 | 山梨酸钾 | 十八烯酸甲酯 | 十二烷基苯磺酸 | 十二烷基苯磺酸钠 | 十二烷基硫酸钠  | 十溴二苯醚/十溴联苯醚 | 十溴二苯乙烷 | 石蜡 | 石炭酸 | 石油磺酸钡 | 石油醚 | 石油树脂 | 叔丁醇钾 | 叔丁醇钠 | 叔丁基过氧化氢 | 叔丁基钾 | 叔丁基钠 | 叔十二碳硫醇 | 叔辛胺 | 双丙酮丙烯酰胺 | 双氰胺 | 水合氯醛 | 水杨酸苯酯 | 四甘醇 | 四甲基胍 | 四甲基乙二胺 | 四氯乙烯 | 四氢苯酐 | 四氢吡咯 | 四氢糠醛 | 四氢噻吩砜 | 四溴双酚A | 四乙烯五胺 | 四乙氧基硅烷 | 松节油 | 松油醇 | 缩二脲 | 1,4-萘醌 | 1,6-己二醇 | 2-戊酮 | 2-乙烯吡啶 | D4 | DL-蛋氨酸 | D-酒石酸 | EDTA | L-半胱氨酸盐酸盐 | N-甲基吡咯烷酮 | N-甲基甲酰胺 | N-甲基哌嗪 | N-甲基乙酰胺 | TDI | α-吡咯烷酮 | γ-丁内酯 | 苯磺酰氯 | 苯甲醇 | 苯甲醛 | 苯肼 | 苯骈三氮唑 | 苯乙醚 | 苯乙酮 | 苄胺 | 丙二醇 | 丙二酸 | 丙二酸二乙酯 | 丙炔醇 | 丙酸 | 丙酸酐 | 丙烯醇 | 丙烯酸甲酯 | 丙烯酸羟丙酯 | 丙烯酸乙酯 | 丙烯酰胺 | 草酸二乙酯 | 草酰氯 | 纯吡啶 | 1,4-丁二醇 | 1,4-二氧六环 | 二乙醇胺 | 二乙烯三胺 | 二正丁胺 | 甘氨酸 | 甘露醇 | 甘油 | 环丁砜 | 环己胺 | 环己酮 | 环戊酮 | 环氧氯丙烷 | 己二酸 | 甲磺酰氯 | 甲基丙烯酸 | 甲基丙烯酸丁酯 | 甲基丙烯酸甲酯 | 甲基磺酸 | 甲基叔丁基醚 | 甲萘酚 | 甲酸 | 甲酰胺 | 间苯二酚 | 纯间甲酚 | 次亚磷酸钠 | 醋酸异丙酯 | 单宁酸 | 碘仿 | 碘甲烷 | 丁二酸酐 | 对苯二酚 | 对苯醌 | 对甲苯磺酸 | 对甲基苯甲醛 | 多聚甲醛 | 多乙烯多胺 | 二苯甲酮 | 二丙酮醇 | 二甲基硅油 | 二甲基酮肟 | 二甲基亚砜 | 二甲基乙醇胺 | 二甲基乙酰胺 | 二氯甲烷 | 二氯乙烷 | 二乙氨基乙醇 | 二乙胺 | 间苯二甲酸 | 间对甲酚 | 焦性没食子酸 | 精碘 | 酒石酸锑钾 | 聚四氢呋喃醚 | 聚乙烯吡咯烷酮 | 糠醇 | 糠醛 | 喹啉 | 联苯 | 邻苯二甲酸二甲酯 | 邻二氯苯 | 邻甲酚 | 邻氯苯甲醛 | 邻乙氧基苯甲酰氯 | 磷酸三丁酯 | 硫脲 | 硫酸羟胺 | 六氯乙烷 | 六氢吡啶 | 氯仿 | 氯化苄 | 氯甲酸苄酯 | 氯甲酸甲酯 | 吗啉 | 没食子酸 | 咪唑 | 尼泊金甲酯 | 硼氢化钾 | 硼氢化钠 | 羟乙基乙二胺 | 巯基乙醇 | 巯基乙酸 | 壬基酚 | 三丁基氯化锡 | 三氟乙醇 | 三氟乙酸 | 三甲基氯硅烷 | 三聚甲醛 | 三乙胺 | 三乙醇胺 | 三乙烯二胺 | 三正丁胺 | 十八醇 | 十二醇 | 十六醇 | 十溴联苯醚 | 四氢糠醇 | 叔丁胺 | 叔丁醇 | 叔十二硫醇 | 双酚A | 水合肼 | 水杨醛 | 水杨酸 | 水杨酸甲酯 | 水杨酸钠 | 水杨酰胺 | 四氢呋喃 | 碳酸二甲酯 | 偶氮二异丁腈 | 戊二醛 | 无水乙醚 | 硝基甲烷 | 盐酸羟胺 | 一乙醇胺 | 乙二胺 | 乙二醇丁醚 | 乙二醇二甲醚 | 乙硫醇 | 乙醛酸 | 乙酰丙酮 | 乙酰氯 | 乙酰乙酸乙酯 | 异丙胺 | 异丙醇胺 | 异丙醚 | 异佛尔酮 | 异十三醇 | 异辛酸 | 硬脂酸丁酯 | 油酸酰胺 | 愈创木酚 | 原甲酸三乙酯 | 正丙醇 | 正丙醛 | 正丁醛 | 正庚烷 | 正己醇 | 正己烷 | 正十二硫醇 | 正戊酰氯 | 正辛醇 | N,N-二甲基甲酰胺(DMF) | N,N-二甲基乙醇胺 |  | 水杨酸系列 | 甲酸 | 6501 | 三氯乙烷 | 1,3-二氨基苯 | 1,3-二氧五环 | 1,4-苯二酚 | 1,6-二羟基己烷 | 1-萘酚 | 2,2-二甲基-1,3-丙二醇 | 2,2-联吡啶 | 2,3-二氯吡嗪 | 2,3-酸 | 2,4-二氯硝基苯 | 2,4-二羟基苯甲酸 | 2,4-二叔丁基苯酚 | 2,4-二叔戊基苯酚 | 2,4-戊二酮 | 2,5-二氯苯胺 | 2,6-二氨基吡啶 | 2,6-二叔丁基苯酚 | 2-氨基吡啶 | 2-氨基丙烷 | 2-吡咯烷酮 | 2-甲基苯胺 | 2-甲基吡啶 | 2-甲基丙醇 | 2-甲基呋喃 | 2-甲基咪唑 | 2-甲基哌嗪 | 2-甲氧基丙烯 | 2-氯-3-氰基吡啶 | 2-氯苯甲醛 | 2-氯吡啶 | 2-氯丙酸 | 2-氯丙酰氯 | 2-羟基-5-硝基吡啶 | 2-羟基丙酸 | 2-氰基吡嗪 | 2-戊醇 | 2-溴吡啶 | 2-溴丙烷 | 2-乙基己醇 | 2-乙烯基吡啶 | 2-乙酰基吡嗪 | 2-乙氧基丙烯 | 2-茚酮 | 3,5-二碘水杨酸 | 3,5-二氯-4-氨基吡啶 | 3-氨基吡啶 | 3-氨基丙醇 | 3-甲基吡啶 | 3-氯丙烯 | 3-羟基吡啶 | 4,4-二氨基二苯甲烷(MDA) | 4,4-联吡啶 | 4-甲基吡啶 | 4-甲基咪唑 | 4-氯水杨酸 | 5-氨基水杨酸 | 5-氟乳清酸 | 5-氯水杨酸 | 5-硝基水杨酸 | 5-乙酰水杨酸钠 | 8-羟基喹啉 | AES | C12-14醇 | C12酸 | C16醇 | C16酸 | C18-16醇 | C18酸 | D4 | DAP单体 | DBP(邻苯二甲酸二丁酯) | 过氧化二异丙苯DCP  | N,N-二乙基羟胺(DEHA) | DL-苯丙氨酸 | DL-丙氨酸 | DL-蛋氨酸 | DL-酒石酸 | DL-苹果酸 | DMAC | DOA(已二酸二辛酯) | DOP(邻苯二甲酸二辛酯) | DSD酸 | D-对羟基苯甘氨酸 | D-二苯甲酰酒石酸 | D-泛酸钙 | D-色氨酸 | 乙撑双硬脂酰胺(EBS) | EDTA二钠 | EDTA四钠 | 甲基丙烯酸缩水甘油酯GMA  | HDI | H酸 | IPDI | K-12 (月桂基硫酸钠)  | L-半胱氨酸 | L-胱氨酸 | L-胱氨酸盐酸盐 | L-酒石酸 | L-色氨酸 | MDI | MIBK | N,N-二甲基苯胺 | N,N-二乙基苄胺 | N,N-二乙基乙醇胺 | NN-二甲基环己胺 | NN-二甲基哌嗪 | NN-亚甲基双丙烯酰胺 | N-氨基乙基哌嗪 | N-苄基甲胺 | N-甲基吡咯烷 | N-甲基苄胺 | N-甲基二乙醇胺 | N-甲基甲酰胺 | N-甲基吗啉 | N-甲基乙醇胺  | N-氯代琥珀酰亚胺 | N-羟基丁二酰亚胺 | N-羟基琥珀酰亚胺 | N-羟甲基丙烯酰胺 | N-溴代丁二酰亚胺 | N-溴代琥珀酰亚胺 | N-乙基吡咯烷酮 | 聚乙二醇PEG | 聚氧化乙烯PEO | PTMG(聚四氢呋喃醚) | 聚乙烯醇PVA | PVP-K30(聚乙烯吡咯烷酮)  | PVP-K90 | TEA | TFE | 偏苯三甲酸三辛酯(TOTM) | VD3 | α-苯乙醇 | α-吡咯烷酮  | α-甲基吡啶  | 甲萘酚(α萘酚) | α-萘乙酸 | α-羟基苯乙酸 | β-苯乙醇 | β-胡萝卜素 | 乙萘酚(β-萘酚,2-萘酚) | β-羟乙基乙二胺 | β-紫罗兰酮 | 阿司帕坦 | 阿司匹林 | 安息香醛 | 安息香酸苄酯 | 安息香酸乙酯 | 安息香乙醚 | 氨基苯 | 氨基硅油 | 氨基磺酸 | 氨基磺酸镍 | 氨基甲酸乙酯 | 氨基钠 | 氨基乙酸 | 氨三乙酸 | 八溴醚 | 钯炭 | 白凡士林 | 白油 | 百里香酚 | 保险粉 | 贲亭酸甲酯  | 苯胺 | 苯并吡啶 | 苯并三氮唑 | 苯酚 | 苯酐 | 苯甲醚 | 苯甲酸 | 苯甲酸苄酯 | 苯甲酸钠 | 苯甲酸乙酯 | 苯甲酰氯 | 苯偶姻乙醚 | 苯乙醇 | 苯乙腈 | 苯乙酮 | 苯乙烯 | 苯乙酰氯 | 吡啶 | 蓖麻油 | 扁桃酸 | 苄胺 | 苄基氯 | 苄基三乙基氯化铵 | 苄基溴 | 冰醋酸 | 丙二醇苯醚 | 丙二醇丁醚 | 丙二醇甲醚 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 丙二醇乙醚 | 丙二醇乙醚醋酸酯(PMA)  | 丙二腈 | 丙二酸二甲酯 | 丙二酸二乙酯 | 丙酸甲酯 | 丙酮 | 丙酮酸 | 丙烯酸 | 丙烯酸丁酯 | 丙烯酸甲酯 | 丙烯酸羟乙酯 | 丙烯酸十八酯 | 丙烯酰氯 | 丙酰氯 | 薄荷脑 | 草酸二甲酯 | 草酸二乙酯 | 草酰氯 | 茶多酚 | 纯苯 | 醋酸 | 醋酸丙酯 | 醋酸丁酯 | 醋酸洗必泰 | 醋酸乙烯 |


1
网站介绍 | 设为主页 | 发布广告 | 申请会员 | 发布信息 | 联系我们 | 法律支持 | 注意事项
相关链接:| 国家食品药品监督管理总局 | 北京市药品监督管理局 | 国家中医药管理局 | 北京市卫生局 | 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会
中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证 050644号
中华人民共和国工业与信息化部ICP备案号:京ICP备10215608号
许可证号:京朝工商广字第 465 号
中华人民共和国公安部备案号:1101050575

北京市药品监督管理局(京)-经营性-2010-0026号
服务热线: 010-84662528 E-mail:ylpd@cyy123.com